کود مرغی

نوع کود

پلت ، فله ، ...

CATEGORY
کود
ABOUT

استفاده صحیح از کودهای کشاورزی

اثر بخشی کود دهی تاثیر بسیار مهمی در ازدیاد تولید محصولات کشاورزی و حاصلخیزی خاک دارد. برای حصول اطمینان از کیفیت کود مورد استفاده و همچنین ارزیابی اینکه هیچگونه صدمه ای برای خاک ، موجودات زنده و اکوسیستم ندارد به توصیه های ذیل توجه نمائید:
– تعیین کیفیت کود وعناصر تشکیل دهنده آن
– تعیین میزان کود وزمان مصرف آن
– تعیین میزان آلایندگی کودها از نظر پارامترهای زیست محیطی درخاک و آب
– توانائی فراهمی و دسترسی عناصر غذائی خاک برای گیاه
– نوع گیاه زراعی و عملکرد قابل انتظار
– درجه حرارت وشرایط آب وهوائی

ویژگی های کود مرغی سیمرغ
– با ماده آلی صد درصد مرغی
– سرشار ازعناصر مورد نیاز گیاه به صورت طبیعی
– افزایش عملکرد در واحد سطح
– انحلال پذیری بالا و افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت
– قابل استفاده با دستگاه های کود پاش
– استریل شده با بخارودما
– عاری از هرگونه بذر علف های هرز و عوامل بیماری زا
– افزایش میکرو ارگانیسم های مفید خاک واصلاح و بهبود فعالیت خاک
– افزایش رشد سبزینگی وسایز محصول
– بهینه کردن تغذیه گیاه بخصوص در مراحل رشد اولیه
– آنالیز تضمین شده قابل ارائه
خاک در محدوده خنثی و بهبود سریع کیفیت خاک PH – تثبیت
– کاهش هزینه کود دهی وسهولت حمل و نقل
– توزیع یکنواخت با توجه به شکل ساختاری
INJECTION- تهیه شده با استفاده از پیشرفته ترین سیستم تزریق و افزودنی مکانیزه
NATURAL- اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک با استفاده از لئو ناردیت
– افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفات و تنش های محیطی از قبیل شوری، سرما زدگی و گرما
– افزایش طول عمر میوه دهی درختان