باغی کشاورزی

CATEGORY
باغی کشاورزی
ABOUT

يكي از ديگر فعاليت هاي شركت سيمرغ در بخش باغباني و زراعت مي باشد. باغات 200 هكتاري پسته بوئين زهرا كه سالن هاي پرورش پولت را احاطه نموده است از دو گونه پسته قزويني و اوحدي مي باشند كه به شكل كاملاً مهندسي و متناسب با نوع خاك و شرايط اقليمي طراحي و نهال هاي آنها در حدود 25 سال قبل كاشته شده است.

اين باغات از گونه هاي كاملاً متنوع بوده و داراي عملكرد فني بسيار بالا مي باشند. متوسط برداشت پسته تر براساس اصلاحات صورت گرفته حدود 3 تن در هكتار مي باشد و به منظور فرآوري محصول اقدام به تامين يك ايستگاه فوق مدرن ضبط پسته به ظرفيت 3 تن در ساعت با كليه تجهيزات و ادوات پيشرفته شده است كه براساس استانداردهاي جهاني راه اندازي و در حال بهره برداري مي باشد.

باغات پسته سيمرغ در 2 مرحله به عنوان باغات نمونه در استان قزوين انتخاب و مورد تقدير كليه مسئولين كشور قرار گرفته است.