تخم مرغ زرده طلایی

نوع تخم مرغ

تخم مرغ زرده طلایی

Date

October 07, 2013

CATEGORY
تخم مرغ خوراکی
ABOUT

تخم مرغ های سیمرغ در بسته بندی های متنوع با گذشت از مراحل کنترل کیفی تولید و با بسته بندی های بهداشتی و در بازه ای کوتاه در اختیار شما مصرف کننده گرامی قرار خواهد گرفت.