تخم مرغ

ضرورت استفاده ازتخم مرغ های غنی شده با امگا 3

بیش از 40 سال است که مردم در اکثر کشورهای جهان به خاطر نگرانی از مشکلات قلبی و عروقی بویژه ترس از کلسترول ، از مصرف چربی های حیوانی که ازنوع اشباع شده هستند خودداری کرده و به خوردن روغن های مایع اشباع نشده گیاهی…

رنگ گوشت طیور

عوامل موثر: درطول دوره پرورش ، مرغدار سعی بر تولید پرنده ای با رشد مطلوب و توسعه متمایز عضله ( عضله زیاد) دارد. گیاه و مزرعه می تواند بر روی بالاتر رفتن کیفیت فرآورده های گوشتی طیور موثر باشد. رنگ اجزای بافت به طور قابل…

ارزش غذایی تخم مرغ

تغییراتی که در تخم مرغ ها طی مدت یک هفته تا 10 روز نگهداری در حرارت 27 تا 29 درجه سانتیگراد اتفاق می افتد ، با تغییرات حاصله درهمین تخم مرغ ها طی چند ماه نگاهداری در سرد خانه منهای یک درجه ، قابل ملاحظه…

خراب شدن تخم مرغ

تغییراتی که در تخم مرغ ها طی مدت یک هفته تا 10 روز نگهداری در حرارت 27 تا 29 درجه سانتیگراد اتفاق می افتد ، با تغییرات حاصله درهمین تخم مرغ ها طی چند ماه نگاهداری در سرد خانه منهای یک درجه ، قابل ملاحظه…