واحد کرمان

معرفي و شناخت كلي واحد کرمان
سال احداث: 1354
متراژ مزرعه:380 هکتار
نوع فعالیت: تولید تخم مرغ، پرورش مرغ تخمگذار، پرورش مرغ مادر گوشتی، پرورش پولت تخمگذار و کارخانه تولید دان طیور
ظرفیت تولید: 18000 تن تخم مرغ در سال، دارای 22 سالن نگهداری مرغ تخمگذار با ظرفیت اسمی 1020000 هزار قطعه، مرغ مادر گوشتی با ظرفیت 116000 قطعه و تعداد 4 سالن پرورش پولت تخمگذار با ظرفیت 350000 قطعه
این واحد دارای دو باب کارخانه دان با ظرفیت جمعا ” 40 تن در ساعت می باشد.
مزرعه شماره1:
آدرس پستی مزرعه: کرمان-کیلومتر7 جاده ماهان
تلفن مزرعه: 4-33312151-034 فکس مزرعه: 33310974-034
مزرعه شماره2:
آدرس مزرعه: کرمان- شهرستان بردسیر- کیلومتر 8روستای بهرامجرد به گلزار
تلفن: 33550495-034 ، 09134417322
فکس: 33550707-034
مزرعه شماره3:
آدرس مزرعه: کرمان- کیلومتر 3 جاده بهرامجرد به نگار
تلفن :333550110-034

آدرس دفتر مدیریت وفروش: کرمان-خیابان امام خمینی- نبش کوچه 27
کد پستی: 7613953943
تلفن و فکس دفتر فروش: 32231204-32231203-034
تلفن و فکس دفتر مدیریت: 32225691- 32225690- 034

ردیفاطلاعات واحدظرفیت
1مساحت380هکتار
2تولید تخم مرغ در سال18000 تن
3مرغ تخمگذار 1020000 قطعه
4مرغ مادر گوشتی116000 قطعه
5کارخانه دان 40 تن در ساعت