واحد زیاران

معرفي وشناخت كلي واحد زياران

 

این واحد در سال 1355 در زمینی به مساحت حدود یکصد و سی هکتار در کیلومتر 7 جاده آبیک- قزوین تاسیس و با ظرفیت تولید 000ر000ر11 قطعه جوجه یکروزه ( 000ر000ر7 قطعه جوجه گوشتی و 000ر000ر4 قطعه تخمگذار در سال ) در حال فعالیت می باشد. بخشهای مختلف این واحد عبارت است از: 16 سالن مرغ مادر گوشتی با ظرفیت اسمی 100 هزار قطعه و 8 سالن مرغ مادر تخمگذار با ظرفیت اسمی 45000 قطعه ، کارخانه جوجه کشی شامل 12 دستگاه ستر هر یک به ظرفیت 77760 عدد تخم مرغ و 12 دستگاه هچر هر یک به ظرفیت 12960 عدد تخم مرغ و بخش کشاورزی با 50 هکتار سطح زیر کشت گندم و ذرت و 10 هکتار باغ میوه می باشد. آب مورد نیاز واحد از طریق دو حلقه چاه و یک حلقه قنات تامین می گردد.

آدرس پستی مزرعه : قزوین – آبیک- کیلومتر 7 جاده قزوین – صندوق پستی : 111-34415

تلفن مزرعه : 2822264-2823262-2896330-0283

فکس مزرعه : 2823263-0283