واحد خراسان

معرفي و شناخت كلي واحد خراسان
سال احداث: 1355
مساحت مزرعه:750 هکتار
نوع فعالیت: تولید تخم مرغ، تولید جوجه یک روزه گوشتی و تخمگذار ، کارخانه جوجه کشی، پرورش پولت، پرورش مرغ تخمگذار، پرورش مرغ مادر تخمگذار و گوشتی ،کارخانه تولید دان طیور ، اراضی کشاورزی
ظرفیت تولید: 11000 تن تخم مرغ، 16 میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی و (یا 7000000 قطعه جوجه یکروزه تخمگذار ) در سال ، دارای 4 سالن پرورش پولت با ظرفیت 250 هزار قطعه ،12 سالن پرورش مرغ تخمگذار با ظرفیت 720 هزار قطعه، 24 سالن پرورش مرغ مادر گوشتی با ظرفیت 140 هزار قطعه، پرورش 35 هزار مرغ مادرتخمگذار، کارخانه جوجه کشی با ظرفیت 20 میلیون تخم مرغ نطفه دار، تولید دان با ظرفیت 40 تن در ساعت
مجهز به کارخانه جوجه کشی شامل 20 دستگاه ستر و تعداد 10 دستگاه هچر با ظرفیت خواب 20 میلیون تخم مرغ نطفه دار
این واحد دارای 450 هکتار اراضی کشاورزی می باشد و آب مورد نیاز این واحد از طریق 7 حلقه چاه و یک رشته قنات تامین می گردد. مزرعه مجهز به دو دستگاه موتور برق اضطراری با ظرفیت 2000 کیلو ولت آمپر می باشد.
آدرس پستی مزرعه : مشهد- کیلومتر 100جاده مشهد – قوچان صندوق پستی 135
تلفن مزرعه : 9-2383384-0514 فکس مزرعه : 5-7383384-0514

آدرس دفتر فروش : مشهد – بلوار معلم – روبروی درب شمالی پارک ملت – پلاک 47
کد پستی : 9188613881
تلفن دفتر مشهد: 2-36082940-051 فکس:36082944-051
تلفن دفتر فروش: 9-36083896-051 تلفکس دفتر فروش: 36011107-051
تلفن دفتر مدیریت: 36083893-051

ردیفاطلاعات واحدظرفیت
1مساحت750هکتار
2تولید تخم مرغ در سال 11000 تن
3مرغ تخمگذار720000 قطعه
4پرورش پولت تولید در دوره 250000 قطعه
5مرغ مادر گوشتی 140000 قطعه
6مرغ مادر تخمگذار35000 قطعه
7 جوجه یک روزه گوشتی یا جوجه یکروزه تخمگذار16 میلیون قطعه یا 7 میلیون قطعه
8کارخانه دان 40 تن در ساعت
9مساحت زمین کشاورزی 450 هکتار