واحد بوئین زهرا

 

معرفي و شناخت كلي واحد بوئین زهرا
سال احداث: 1356
متراژ مزرعه: 600 هکتار
نوع فعالیت: پرورش پولت تخمگذار، کارخانه تولید دان طیور، ایستگاه فرآوری و بسته بندی پسته، محصولات کشاورزی
ظرفیت تولید:1000000 قطعه پولت تخمگذار در هر دوره ، کارخانه دان با ظرفیت 40 تن در ساعت
48 سالن پرورش پولت تخمگذار با ظرفیت اسمی هر سالن 22000 قطعه
ایستگاه فرآوری و بسته بندی پسته با پیشرفته ترین ماشین آلات و با ظرفیت 2 تن در ساعت
دارای 200 هکتار باغ پسته از انواع پسته بومی ( مغز سبز ) و غیر بومی شامل اوحدی ، اکبری و کله قوچی می باشد.
آب مورد نیاز این واحد از طریق 4 حلقه چاه تامین می گردد.

آدرس پستی دفتر مدیریت :بوئین زهرا – کیلومتر15 جاده قزوین
تلفن مزرعه : 2-34427320-028
فکس مزرعه : 34427360-028
صندوق پستی: 1119-34515
تلفن کارخانه دان : 34427318-028

ردیفاطلاعات واحدظرفیت
1مساحت600هکتار
2پرورش پولت تخمگذار 1000000 قطعه
3کارخانه دان 40 تن در ساعت
4ایستگاه فرآوری و بسته بندی پسته 2 تن در ساعت
5مساحت زمین کشاورزی200 هکتار