واحد اصفهان

 

 معرفي و شناخت كلي واحد اصفهان

واحد اصفهان دارای دو مزرعه تولید تخم مرغ است که مشخصات آن به شرح ذیل می باشد :
مزرعه شماره 1 این مزرعه در سال 1354 در قطعه زمینی به مساحت 16 هکتار در کیلومتر 23 جاده ذوب آهن تاسیس و با ظرفیت تولید حدود 7500 تن تخم مرغ در سال در حال فعالیت می باشد.
بخشهای مختلف این مزرعه عبارت است از 16 سالن نگهداری مرغ تخمگذار با رفیت اسمی 500 هزار قطعه ، کارخانه دان با ظرفیت تولید 40000 تن در سال و 2 هکتار زمین کشاورزی زیر کشت برنج می باشد.
آب مورد نیاز این مزرعه از طریق سه حلقه چاه تامین می شود.
آدرس پستی مزرعه : اصفهان – کیلومتر 24 جاده ذوب آهن – ایمان شهر
صندوق پستی » 158-84515 تلفن : 2-5014430-0319 ، فکس : 3482803-0319

مزرعه شماره 2 این مزرعه در سال 1357 در قطعه زمینی به مساحت 164 هکتار در کیلومتر 16 جاده آبشار اصفهان تاسیس و با ظرفیت 12500 تن تخم مرغ در سال در حال فعالیت می باشد.
بخشهای مختلف این واحد عبارت است از : 16 سالن نگهداری مرغ تخمگذار با ظرفیت اسمی 900 هزار قطعه ، یک سالن بسته بندی با استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای اتوماتیک بسته بندی وکنترل کیفی ، 2 دستگاه آب شیرین کن و 80 هکتار زمین کشاورزی زیر کشت گندم و جو و یونجه می باشد.
آب مورد نیاز این مزرعه از طریق 8 حلقه چاه و یک کانال تامین می گردد.
آدرس پستی مزرعه : اصفهان – کیلومتر 16 جاده زیار – واحد دو اصفهان شرکت سیمرغ صندوق پستی : 567-81655
تلفن مزرعه : 44-8682643-0313
فکس مزرعه :8682645-0313
آدرس پستی دفتر فروش: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – خ شیخ مفید – نبش کوچه سعدی صندوق پستی : 8164767591
تلفن دفتر فروش : 6-6617403-0313
فکس دفتر فروش : 6637194-0313