فرم تماس با ما

CONTACT US

اطلاعات تماس با سیمرغ

آدرس دفتر مرکزی: تهران – خیابان نلسون ماندلا(آفریقا) ، نبش گلفام، پلاک 209
کد پستی: 1915673438
تلفن: 7-22050495
تلفن دفتر فروش تخم مرغ:22055195
تلفکس دفتر فروش تخم مرغ: 22050399
تلفن دفتر فروش جوجه یکروزه : 22057143
فکس دفتر فروش جوجه یکروزه : 22056118
تلفن دفتر بازرگانی : 22050413
فکس دفتر بازرگانی : 22057142